Ruciane-Nida hotels
Fundusze europejskie

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj kody promocyjne! Zniżki nawet do -70% 
Przewiń w dół

Kariera

Jeżeli szukają Państwo pracy zapraszamy do przesyłania CV na stanowiska:

- recepcjonistka/recepcjonista
- kelnerka/kelner
- kucharka/kucharz
- pomoc kuchenna
- pokojówka
- animator
- pracownik SPA


Swoje CV wraz z listem motywacyjnym i oznaczonym stanowiskiem prosimy wysłać na adres mailowy: kadry@mraj.pl 

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przedstawiamy Państwu następujące informacje:

§1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Mazurski Raj Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach pod nr 5, Ruciane-Nida (12-220).

§2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rekrutacja pracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

§3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  2. Przez okres 1 roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji, jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

§4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom.

§5. PRAWA KANDYDATA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  1. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

§7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

§8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: odo@mraj.pl .

§9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. W dokumentach aplikacyjnych należy zawrzeć zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko (podać nazwę stanowiska) prowadzonego przez Mazurski Raj Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).”

  1. W sytuacji gdy kandydat wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy zawrzeć drugą zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Mazurski Raj Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).”

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij