Ruciane-Nida hotels
Fundusze europejskie

Newsletter

Subscribe and get 10% discount on your first booking
Scroll down

KARIERA

Hotel Mazurski Raj *** prężnie się rozwija. Bardzo nas to cieszy :) Dlatego też zależy nam na powiększeniu naszej kadry. Dołącz do naszego zespołu.

Poszukujemy ludzi komunkatywnych, konkretnych w działaniach i pełnych empatii. Liczy się dla nas chęć do pracy.Wesprzemy swoją wiedzą i doświadczeniem każdego kto rozpocznie u nas pracę.

Poszukujmey na stanowiska:

Barman/Barmanka

Kucharz/Kucharka

Recepcjonistka/Recepcjonista

Pokojowa

Dział Marketingu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 370 102 bądź przez e-mail praca@mraj.pl

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

§1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Mazurski Raj Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach pod nr 5, Ruciane-Nida (12-220), KRS 0000447187, NIP 125-16-19-476. Dane do kontaktu: recepcja@mraj.pl.

§2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rekrutacja pracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

§3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do momentu zakończenia procesu rekrutacji, jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora.

2. Do momentu cofnięcia zgody, jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 

§4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

Podmioty współpracujące w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.

§5. PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub realizacji umowy.

2. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

3. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodne z wymogami prawa.

 

§6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

§7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: odo@mraj.pl.

§9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W dokumentach aplikacyjnych należy zawrzeć zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko (podać nazwę stanowiska) prowadzonego przez Mazurski Raj Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

2. W sytuacji, gdy kandydat wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy zawrzeć drugą zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Mazurski Raj Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Mazurski Raj Sp. z o.o., Piaski 5, 12-220, Ruciane-Nida . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved